Warszawa - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny

Zapisy na szkolenia

Osoby zainteresowane muszą dokonać w pierwszej kolejności rejestracji elektronicznej w systemie (https://irk.wspkorczak.eu/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html) a następnie w ciągu 10 dni przesłać pobrany i podpisany formularz zgłoszeniowy z załącznikami na adres Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach.

Uczestnikami szkolenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej w ramach projektu mogą być osoby:

  1. kierujące schroniskami dla osób bezdomnych nieposiadające specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej lub kandydaci na kierowników schronisk dla osób bezdomnych,
  2. posiadające 3-letni staż pracy w pomocy społecznej,
  3. wskazane przez podmioty/instytucje prowadzące schroniska dla osób bezdomnych.

Dokumenty należy złożyć osobiści lub pocztą tradycyjną najpóźniej do 15.12.2018r. do godz.14,00

W przypadku przekroczenia limitu przyjęć zostaną utworzone listy rezerwowe.

Weź udział w rekrutacji i zgłoś się poprzez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów

logo FE Wiedza Edukacja Rozwoj

EU EFS

© 2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.

logaeu