Oferta studiów

Praca Socjalna

Interdyscyplinarna działalność zawodowa, która koncentruje się na niesieniu pomocy osobom i rodzinom, które utraciły zdolność do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, lub których zdolność ta wymaga wzmocnienia. Aby podejmować to wyzwanie, aby właściwie i profesjonalnie świadczyć pomocy drugiemu człowiekowi i aby wykorzystywać optymalnie perspektywę na lepszą przyszłość, trzeba nie tyko mieć w sobie poczucie misji, ale też odpowiednie przygotowanie.

To przygotowanie - zarówno merytoryczne, jak i praktyczne zapewnia Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, oferując studia na kierunku praca socjalna.

Dlaczego właśnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka?

Ponieważ jest to uczelnia, która doskonale rozumie misję, jaką jest twórcze kształcenie. Wychodząc naprzeciw najnowszym trendom edukacyjnym, dba o najwyższy poziom przygotowania studentów i absolwentów do życia zawodowego. Uczy ich, przygotowuje, a także wspiera w samorozwoju, w wyznaczaniu i podążaniu ścieżką samodoskonalenia. Przekazuje wiedzę oraz pomaga zdobyć kwalifikacje, które wyróżnia twórczość i innowacyjność działań w pracy socjalnej. Tak wykształceni pracownicy socjalni doskonale rozumieją człowieka uwikłanego w problemy współczesnego świata.

Bycie pracownikiem to wyzwanie, które wymaga profesjonalnego przygotowania

Olsztyn, Katowice, Szczecin czy inne polskie miasta to obszary, w których każdego dnia praca socjalna staje się wyzwaniem, a pracownicy socjalni podejmują ogromny wysiłek na rzecz lepszego życia ludzi doświadczających różnych problemów. Ich zadaniem jest diagnozowanie sytuacji i zjawisk społecznych, które przyczyniają się do problemów życiowych, a także podejmowanie skutecznej strategii socjalnej, tworzenie projektów opieki ukierunkowanych na walkę z marginalizacją, współpraca, identyfikowanie, analizowanie czy opisywanie i ocenianie warunków życia i problemów jednostek, jak również projektowanie społeczne i inspirowanie zmian społecznych. Do tego wszystkiego doskonale przygotowuje właśnie Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka.

Innowacyjny charakter studiów

By nauczyć się działać na rzecz zmian w społeczeństwie i w życiu osób indywidualnych, nie wystarczy tak po prostu skończyć studiów. Bo bycie pracownikiem socjalnym, to nie jest „coś tak po prostu”. To wyzwanie, które wymaga odkrycia w sobie potencjału i jego rozwijania wraz z poszerzaniem zdobywanej wiedzy. Praca nad tym potencjałem to element wyróżniający charakter studiów na WSP. Jego innowacyjność przejawia się w tak zwanej metodzie mentoringu, czyli nawiązywaniu partnerskiej relacji na linii student - wykładowca, której celem jest właśnie szlifowanie tego przysłowiowego diamentu, jakim jest potencjał uczniów.
Chcesz wiedzieć więcej- http://katowice.wspkorczak.eu/katowice-oferta

© 2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.

logaeu