Aktualności

Harmonogram na szkolenie: "Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej" w Katowicach - II tura

HARMONOGRAM ZJAZDÓW II TURY
SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNYCH W KATOWICACH
WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ IM. J. KORCZAKA W WARSZAWIE
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: KATOWICE

KATOWICE, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach – ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice

sobota 9.40-18.10

niedziela 8.45-17.25

Zjazdy

Terminy

Zjazd I

19 - 20 października 2019

Zjazd II

16 - 17 listopada 2019

Zjazd III

23 - 24 listopada 2019

Zjazd IV

7 - 8 grudnia 2019

Zjazd V

25 - 26 stycznia 2020

Zjazd VI

8 - 9 lutego 2020

Zjazd VII

22 - 23 lutego 2020

Zjazd VIII

7 - 8 marca 2020

Zjazd IX

21 - 22 marca 2020

Zjazd X

4 - 5 kwietnia 2020

Zjazd XI

18 - 19 kwietnia 2020

Zjazd XII

9 - 10 maja 2020

Zjazd XIII

23 - 24 maja 2020

Zjazd XIV

6 - 7 czerwca 2020

Dziekan Wydziału zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym harmonogramie

Projekt „Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z Warszawy w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, POWR.02.05.00-00-0221/18.

© 2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.

logaeu