Aktualności

Harmonogram na szkolenie: "Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej" w Szczecinie

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNYCH W KATOWICACH
WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ IM. J. KORCZAKA W WARSZAWIE
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: SZCZECIN

SZCZECIN, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie, Plac Jana Kilińskiego 3, 71-414 Szczecin

sobota 9.40-18.10

niedziela 8.45-17.25

Zjazdy

Terminy

Zjazd I

19 - 20 października 2019

Zjazd II

9 - 10 listopada 2019

Zjazd III

30 listopada - 1 grudnia 2019

Zjazd IV

14 - 15 grudnia 2019

Zjazd V

18 - 19 stycznia 2020

Zjazd VI

1 - 2 lutego 2020

Zjazd VII

15 - 16 lutego 2020

Zjazd VIII

29 lutego - 1 marca 2020

Zjazd IX

14 - 15 marca 2020

Zjazd X

28 - 29 marca 2020

Zjazd XI

18 - 19 kwietnia 2020

Zjazd XII

25 - 26 kwietnia 2020

Zjazd XIII

16 - 17 maja 2020

Zjazd XIV

30 - 31 maja 2020

*Dziekan Wydziału zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym harmonogramie
Projekt „Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z Warszawy w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, POWR.02.05.00-00-0221/18.

© 2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.

logaeu