Aktualności

Harmonogram na szkolenie: "Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej" w Katowicach

HARMONOGRAM ZJAZDÓW
SPECJALIZACJA Z ZAKRESU ORGANIZACJI POMOCY SPOŁECZNEJ
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNYCH W KATOWICACH
WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ IM. J. KORCZAKA W WARSZAWIE
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ: KATOWICE

KATOWICE, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach – ul. Katowicka 27, 40-173 Katowice

sobota 9.40-18.10

niedziela 8.45-17.25

 

Zjazdy

Terminy

Zjazd I

06 - 07 kwietnia 2019

Zjazd II

13 - 14 kwietnia 2019

Zjazd III

11 - 12 maja 2019

Zjazd IV

25 - 26 maja 2019

Zjazd V

15 - 16 czerwca 2019

Zjazd VI

29 - 30 czerwca 2019

Zjazd VII

07 - 08 września 2019

Zjazd VIII

21 - 22 września 2019

Zjazd IX

5 - 6 października 2019

Zjazd X

19 - 20 października 2019

Zjazd XI

9 - 10 listopada 2019

Zjazd XII

23 - 24 listopada 2019

Zjazd XIII

7 - 8 grudnia 2019

Zjazd XIV

11 - 12 stycznia 2020

Dziekan Wydziału zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym harmonogramie

Projekt „Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej” realizowany jest przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Janusza Korczaka z Warszawy w ramach Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, POWR.02.05.00-00-0221/18.

© 2018 Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka. All rights reserved.

logaeu